basp

BAS-P

Sedan 2009 skall den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Perfecta har ett flertal utbildade byggarbetsmiljösamordnare till förfogande.

Vad säger lagen om byggarbetsmiljösamordning?

Enligt AML 1977:1160 kap. 3 § 6 ska byggarbetsmiljösamordnaren vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet.

BAS-P

Den som av byggherren utsetts att vara BAS-P  enligt 3 kap 7a§, ska självständigt svara för arbetsmiljöfrågor vid planering och projektering. Byggarbetsmiljösamordnaren ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Byggarbetsmiljösamordnaren ska samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl byggskedet som brukandet av den genomförda entreprenaden. Arbetsmiljösamordnaren ska vidare beakta behovet av en arbetsmiljöplan samt vid behov upprätta en sådan innan byggarbetsplatsen etableras. Arbetsmiljöplanen vidarebefordras sedan till BAS-U som reviderar planen och anpassar den efter den egna entreprenaden.

BAS-U

Innebär byggarbetsmiljösamordning under produktion och det är något Perfecta vanligtvis inte erbjuder då den funktionen med fördel läggs på utförandeentreprenören.

Vill du veta mer?

Har du fler frågor kring byggarbetsmiljösamordning eller vill du ha en kostnadsuppgift?
Hör av dig till oss så berättar vi mer.